Het sociaal fonds kappers

voor Opleiding en Ontwikkeling
in het Kappersbedrijf

De Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf (Sociaal Fonds Kappers) wordt bestuurd door werkgevers- (ANKO) en werknemersorganisaties (FNV MOOI en CNV Vakmensen) en heeft als belangrijkste taak het innen van de O&O-premie bij werkgevers in de kappersbranche en het beschikbaar stellen van subsidies voor activiteiten die voldoen aan de voorwaarden van het fonds. De activiteiten die gefinancierd worden met subsidie van het fonds komen ten goede aan alle werkgevers en werknemers in de kappersbranche.

Het sociaal fonds kappers

voor wie is het fonds?

Het Sociaal Fonds Kappers is er voor alle werkgevers en werknemers binnen het kappersbedrijf.

 

 • Het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers is verantwoordelijk voor het innen van de O&O-premie bij alle werkgevers in de kappersbranche.
 • Voor activiteiten die vallen onder de doelstellingen van het fonds kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen bij het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers. Voor subsidieaanvragen gelden een aantal voorwaarden die in artikel 3 van de statuten van het fonds vastliggen. Het bestuur van het fonds beoordeelt ingediende subsidieaanvragen en kent de subsidieaanvraag toe of wijst deze af. Toegekende subsidies mogen alleen besteed worden aan de in de subsidieaanvraag benoemde activiteiten. De subsidieontvanger is verplicht verantwoording af te leggen aan het bestuur over de ontvangen subsidie. Subsidiegeld dat niet besteed is of niet ingezet is voor het doel waarvoor de subsidietoekenning is verleend, wordt door het bestuur teruggevorderd.

nieuwsbericht

De administraties verhuizen per 2021 naar TKP Pensioen.
Sociaal Fonds Kappers (O&O-fonds) en Pensioenfonds Kappers stappen per 1 januari 2021 beide over naar een nieuwe uitvoerder. Deze nieuwe uitvoerder wordt TKP Pensioen in Groningen.

Wat gaat TKP Pensioen doen?
TKP Pensioen gaat de administraties voor zowel het pensioenfonds als de premie-inning voor het sociaal fonds verzorgen. Dit betekent dat zij vanaf 2021 onder andere gaan zorgen voor het verzamelen van gegevens en de facturatie van de premies.

Wat merk je van de overstap?
Het uitgangspunt is dat je als werkgever zo weinig mogelijk merkt van de overstap. De informatie die je vanuit de salarisadministratie aanlevert, moet vanaf 2021 naar TKP Pensioen worden gestuurd. Dat wordt geregeld door de software-leveranciers en hoef je niets voor te doen.

Wanneer ontvang je meer informatie?
Om de overstap van de administraties zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden er afspraken gemaakt tussen de oude uitvoerder AGH en de nieuwe uitvoerder TKP. Later dit jaar ontvang je verdere informatie over deze afspraken.

Vragen?
Zijn er na het lezen van dit bericht nog vragen. Stel je vraag via:

 • werkgevers@pensioenkappers.nl
 • deelnemers@pensioenkappers.nl
 • Het sociaal fonds kappers

  wat doet het fonds?

  De door het Sociaal Fonds Kappers ontvangen premie wordt door sociale partners ingezet voor projecten die ten goede komen aan de gehele kappersbranche.

  In de cao voor het Sociaal Fonds Kappers ligt vast welke activiteiten gefinancierd kunnen worden. De premies worden vaak ingezet voor het financieren van verschillende onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook voor een campagne voor gezond en veilig werken (arbo), het verbeteren van onderwijs, ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen (wat moet een gediplomeerde kapper met 4 à 5 jaar werkervaring weten en kunnen), landelijke wedstrijden voor leerlingen, onderzoek naar een mogelijke meestertitel en voorlichting en promotie van het kappersonderwijs.

  O&O premie 2019 en 2020 

  Sinds 11 mei mogen kappers hun beroep weer uitoefenen en zijn de meeste kapsalons weer open. De wekenlange sluiting en de maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen (1,5 meter afstand) hebben een negatief effect op de omzet van de kapsalons. Het bestuur van het O&O-fonds kappers probeert werkgevers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen. Daarom is de verzending van de voorschotfactuur O&O-premie 2020 wederom uitgesteld. Deze wordt nu vijf maanden later dan gebruikelijk verstuurd. Rond 1 september 2020 wordt de voorschotfactuur verstuurd.

  Voor te weinig betaalde O&O-premie 2019 is al eerder tot 31 juli 2020 uitstel van betaling verleend. Begin juli 2020 ontvangen werkgevers daarvoor nog een reminder met een overzicht van betaalde O&O-premie.

  Vragen? Neem contract op met het Sociaal Fonds Kappers via sfkappers@agh.nl of 088 – 1198 045.
  Het bestuur van het O&O-fonds wenst alle kappers veel sterkte met de coronamaatregelen en veel succes met hun bedrijf.

   

  Het sociaal fonds kappers

  voor al jouw vragen

  Op de pagina veel gestelde vragen staan de meest gestelde vragen en antwoorden.
  Algemeen – Vragen over de premie – Vragen over de factuur – Vragen over de betaling – Overige vragen

  Het sociaal fonds kappers

  in contact komen

  Mocht je niet voldoende antwoord op je vraag hebben gevonden of heb je een afwijkende vraag,
  dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.
  Hieronder vind je de belangrijkste contact informatie voor het Sociaal Fonds Kappers.

  Postadres:

  Computerweg 10
  3542 DR UTRECHT

  Vragen over premie inning:

  T 088-119 80 45
  E sfkappers@agh.nl

  Overige vragen secretariaat:

  T 030-607 10 88
  E info@sociaalfondskappers.nl

  Het sociaal fonds kappers

  formulieren voor werkgevers

  Hier vind je verschillende formulieren voor aanmelding, wijziging gegevens en stoppen als werkgever. Maak je gebruik van UPA (Uniform Pensioen Aangifte)? Dan hoef je geen gebruik te maken van deze formulieren.

  Het sociaal fonds kappers

  links