Bent u werkgever en heeft u vragen over de premie-inning of wilt u gegevens doorgeven, dan graag bellen naar TKP Pensioen: 050-582 98 40 of mailen naar: werkgever@sociaalfondskappers.nl                                     (postadres: Postbus 501, 9700 AM  GRONINGEN)

Het sociaal fonds kappers

voor Opleiding en Ontwikkeling
in het Kappersbedrijf

De Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf (Sociaal Fonds Kappers) wordt bestuurd door werkgevers- (ANKO) en werknemersorganisaties (FNV MOOI en CNV Vakmensen) en heeft als belangrijkste taak het innen van de O&O-premie bij werkgevers in de kappersbranche en het beschikbaar stellen van subsidies voor activiteiten die voldoen aan de voorwaarden van het fonds. De activiteiten die gefinancierd worden met subsidie van het fonds komen ten goede aan alle werkgevers en werknemers in de kappersbranche.

Het sociaal fonds kappers

voor wie is het fonds?

Het Sociaal Fonds Kappers is er voor alle werkgevers en werknemers binnen het kappersbedrijf.

  • Het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers is verantwoordelijk voor het innen van de O&O-premie bij alle werkgevers in de kappersbranche.
  • Voor activiteiten die vallen onder de doelstellingen van het fonds kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen bij het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers. Voor subsidieaanvragen gelden een aantal voorwaarden die in artikel 3 van de statuten van het fonds vastliggen. Het bestuur van het fonds beoordeelt ingediende subsidieaanvragen en kent de subsidieaanvraag toe of wijst deze af. Toegekende subsidies mogen alleen besteed worden aan de in de subsidieaanvraag benoemde activiteiten. De subsidieontvanger is verplicht verantwoording af te leggen aan het bestuur over de ontvangen subsidie. Subsidiegeld dat niet besteed is of niet ingezet is voor het doel waarvoor de subsidietoekenning is verleend, wordt door het bestuur teruggevorderd.

nieuwsbericht

Avv-loze periode
Cao-partijen ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het O&O-fonds voor de periode 2022 tot en met 2026. Momenteel wordt de tekst van de cao geschreven. Als cao-partijen het eens zijn over de tekst, wordt het ministerie SZW gevraagd de cao SF O&O Kappers algemeen verbindend te verklaren (avv). Als de cao SF O&O Kappers verbindend is verklaard, betalen alle werkgevers in de kappersbranche O&O-premie. In de afspraken ligt ook vast dat de werkgever 50% van de O&O premie in mag houden op het loon van de werknemer. 

In afwachting van de cao en avv zal er vanaf 1 januari 2022 tijdelijk geen O&O-premie geheven worden en ontvangen werkgevers hiervoor geen factuur. In de periode dat werkgevers geen O&O-premie hoeven te betalen, mogen zij ook niet de helft van de O&O-premie inhouden op het loon van de werknemers. Vanaf het moment dat de cao SF O&O Kappers algemeen verbindend is verklaard, zal het O&O-fonds weer O&O-premie gaan innen. Werkgevers worden daar o.a. via deze website over geïnformeerd. 

NB: de factuur over het 4e kwartaal van 2021 moet door werkgever wél worden betaald omdat de vorige cao pas op 31 december 2021 afliep. Voor het 4e kwartaal 2021 ontvangen werkgevers eind februari 2022 de factuur. 

Het sociaal fonds kappers

wat doet het fonds?

De door het Sociaal Fonds Kappers ontvangen premie wordt door sociale partners ingezet voor projecten die ten goede komen aan de gehele kappersbranche.

In de cao voor het Sociaal Fonds Kappers ligt vast welke activiteiten gefinancierd kunnen worden. De premies worden vaak ingezet voor het financieren van verschillende onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook voor een campagne voor gezond en veilig werken (arbo), het verbeteren van onderwijs, ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen (wat moet een gediplomeerde kapper met 4 à 5 jaar werkervaring weten en kunnen), landelijke wedstrijden voor leerlingen, onderzoek naar een mogelijke meestertitel en voorlichting en promotie van het kappersonderwijs.

 

Het sociaal fonds kappers

voor al jouw vragen

Op de pagina veel gestelde vragen staan de meest gestelde vragen en antwoorden.
Algemeen – Vragen over de premie – Vragen over de factuur – Vragen over de betaling – Overige vragen

Het sociaal fonds kappers

in contact komen

Mocht je niet voldoende antwoord op je vraag hebben gevonden of heb je een afwijkende vraag,
dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.
Hieronder vind je de belangrijkste contact informatie voor het Sociaal Fonds Kappers.

Postadres:

Computerweg 11
3542 DP UTRECHT

Vragen over premie inning:

T 050-582 98 40
E werkgever@sociaalfondskappers.nl

Overige vragen secretariaat:

T 030-607 10 88
E info@sociaalfondskappersbedrijf.nl

Het sociaal fonds kappers

voor werkgevers

Hier vind je informatie voor aanmelding, wijziging gegevens en stoppen als werkgever. Maak je gebruik van UPA (Uniform Pensioen Aangifte) dan wordt het via het UPA geregeld. Klik anders hier voor informatie over het doorgeven van je wijziging.

Het sociaal fonds kappers

links