VRAGEN OVER PREMIE-INNING, LET OP!!!

Bent u werkgever en heeft u vragen over de premie-inning Sociaal Fonds of wilt u gegevens doorgeven, dan graag bellen naar TKP Pensioen: 050-582 98 40 of mailen naar: werkgever@sociaalfondskappers.nl  (postadres: Postbus 501, 9700 AM  GRONINGEN)

Het sociaal fonds kappers

voor Opleiding en Ontwikkeling
in het Kappersbedrijf

De Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf (Sociaal Fonds Kappers) wordt bestuurd door werkgevers- (ANKO) en werknemersorganisaties (FNV MOOI en CNV Vakmensen) en heeft als belangrijkste taak het innen van de O&O-premie bij werkgevers in de kappersbranche en het beschikbaar stellen van subsidies voor activiteiten die voldoen aan de voorwaarden van het fonds. De activiteiten die gefinancierd worden met subsidie van het fonds komen ten goede aan alle werkgevers en werknemers in de kappersbranche.

Het sociaal fonds kappers

voor wie is het fonds?

Het Sociaal Fonds Kappers is er voor alle werkgevers en werknemers binnen het kappersbedrijf.

  • Het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers is verantwoordelijk voor het innen van de O&O-premie bij alle werkgevers in de kappersbranche.
  • Voor activiteiten die vallen onder de doelstellingen van het fonds kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen bij het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers. Voor subsidieaanvragen gelden een aantal voorwaarden die in artikel 3 van de statuten van het fonds vastliggen. Het bestuur van het fonds beoordeelt ingediende subsidieaanvragen en kent de subsidieaanvraag toe of wijst deze af. Toegekende subsidies mogen alleen besteed worden aan de in de subsidieaanvraag benoemde activiteiten. De subsidieontvanger is verplicht verantwoording af te leggen aan het bestuur over de ontvangen subsidie. Subsidiegeld dat niet besteed is of niet ingezet is voor het doel waarvoor de subsidietoekenning is verleend, wordt door het bestuur teruggevorderd.

nieuwsbericht

Afdragen O&O-premie wettelijk verplicht

Het ministerie van SZW heeft de cao van het O&O-fonds met ingang van 27 april 2022 algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers vanaf 1 mei 2022 wettelijk verplicht zijn om 0,6% O&O-premie te betalen over de loonsom van hun werknemer(s), ook over het loon van de werknemer(s) die jonger zijn dan 21 jaar en/of BBL-leerling zijn. Werkgevers mogen maximaal 0,3% inhouden op het salaris van de werknemer(s). Omdat de cao voor het O&O-fonds algemeen verbindend is verklaard, geldt dit voor alle werkgevers die actief zijn in de Nederlandse kappersbranche. 

Premie-inning O&O 3e kwartaal 2022

De cao van het O&O Fonds is eerder dit jaar algemeen verbindend verklaard. De totale O&O-premie die je als werkgever afdraagt, is vastgesteld op o,6% (voor 2022). Hiervan mag je de helft (0,3%) inhouden op het loon van je medewerkers. Werkgevers kunnen de factuur van het O&O Fonds over het derde kwartaal van 2022 in de eerste twee weken van november 2022 verwachten. 

O&O Fonds heft geen O&O premie over december ’21 en eerste kwartaal 2022, wel over oktober en november 2021

Om werkgevers in de kappersbranche enige verlichting te bieden, heeft het bestuur van het O&O Fonds besloten geen O&O-premie te heffen over de maand december 2021 óf de vier laatste weken van 2021 (bij betaling per vier weken). Ook over het eerste kwartaal van 2022 zal geen O&O-premie in rekening gebracht worden. Let op: Over de periode dat je zelf geen O&O-premie betaalt, mag je geen 0,3% inhouden op het loon van je werknemer(s).

De factuur van het O&O Fonds over het vierde kwartaal van 2021 wordt rond 10 februari 2022 verzonden. Deze zal dus verminderd zijn met de laatste periode c.q. maand december van 2021.
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de maanden oktober en november 2021 te betalen omdat voor die maanden de cao algemeen verbindend was verklaard (tot en met december 2021). Over de maanden oktober en november mag je als werkgever wél 0,3% inhouden op het loon van je werknemers.

Het sociaal fonds kappers

wat doet het fonds?

De door het Sociaal Fonds Kappers ontvangen premie wordt door sociale partners ingezet voor projecten die ten goede komen aan de gehele kappersbranche.

In de cao voor het Sociaal Fonds Kappers ligt vast welke activiteiten gefinancierd kunnen worden. De premies worden vaak ingezet voor het financieren van verschillende onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook voor een campagne voor gezond en veilig werken (arbo), het verbeteren van onderwijs, ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen (wat moet een gediplomeerde kapper met 4 à 5 jaar werkervaring weten en kunnen), landelijke wedstrijden voor leerlingen, onderzoek naar een mogelijke meestertitel en voorlichting en promotie van het kappersonderwijs.

 

Het sociaal fonds kappers

voor al jouw vragen

Op de pagina veel gestelde vragen staan de meest gestelde vragen en antwoorden.
Algemeen – Vragen over de premie – Vragen over de factuur – Vragen over de betaling – Overige vragen

Het sociaal fonds kappers

in contact komen

Mocht je niet voldoende antwoord op je vraag hebben gevonden of heb je een afwijkende vraag,
dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.
Hieronder vind je de belangrijkste contact informatie voor het Sociaal Fonds Kappers.

Postadres:

Computerweg 11
3542 DP UTRECHT

Vragen over premie inning:

T 050-582 98 40
E werkgever@sociaalfondskappers.nl

Overige vragen secretariaat:

T 030-607 10 88
E info@sociaalfondskappersbedrijf.nl

Het sociaal fonds kappers

voor werkgevers

Hier vind je informatie voor aanmelding, wijziging gegevens en stoppen als werkgever. Maak je gebruik van UPA (Uniform Pensioen Aangifte) dan wordt het via het UPA geregeld. Klik anders hier voor informatie over het doorgeven van je wijziging.

Het sociaal fonds kappers

links