Het sociaal fonds kappers

voor Opleiding en Ontwikkeling
in het Kappersbedrijf

De Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf (Sociaal Fonds Kappers) wordt bestuurd door werkgevers- (ANKO) en werknemersorganisaties (FNV MOOI en CNV Vakmensen) en heeft als belangrijkste taak het innen van de O&O-premie bij werkgevers in de kappersbranche en het beschikbaar stellen van subsidies voor activiteiten die voldoen aan de voorwaarden van het fonds. De activiteiten die gefinancierd worden met subsidie van het fonds komen ten goede aan alle werkgevers en werknemers in de kappersbranche.

Het sociaal fonds kappers

voor wie is het fonds?

Het Sociaal Fonds Kappers is er voor alle werkgevers en werknemers binnen het kappersbedrijf.
 

  • Het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers is verantwoordelijk voor het innen van de O&O-premie bij alle werkgevers in de kappersbranche.
  • Voor activiteiten die vallen onder de doelstellingen van het fonds kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen bij het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers. Voor subsidieaanvragen gelden een aantal voorwaarden die in artikel 3 van de statuten van het fonds vastliggen. Het bestuur van het fonds beoordeelt ingediende subsidieaanvragen en kent de subsidieaanvraag toe of wijst deze af. Toegekende subsidies mogen alleen besteed worden aan de in de subsidieaanvraag benoemde activiteiten. De subsidieontvanger is verplicht verantwoording af te leggen aan het bestuur over de ontvangen subsidie. Subsidiegeld dat niet besteed is of niet ingezet is voor het doel waarvoor de subsidietoekenning is verleend, wordt door het bestuur teruggevorderd.

nieuwsbericht

TKP Pensioen int de O&O-premie vanaf 2021
Het Sociaal Fonds Kappers (O&O-fonds) is per 1 januari 2021 overgestapt naar een nieuwe uitvoerder. De nieuwe uitvoerder is TKP Pensioen in Groningen.

Wat gaat TKP Pensioen doen?
Vanaf 1 januari 2021 verzorgt TKP Pensioen de administratie en O&O-premie-inning voor het Sociaal Fonds Kappers. Dit betekent dat TKP Pensioen zorgt voor het verzamelen van gegevens en de facturatie van de O&O-premie.

Wat merk je van de overstap?
Het uitgangspunt is dat je als werkgever zo weinig mogelijk merkt van de overstap. Binnenkort ontvang je van het Sociaal Fonds Kappers informatie over het aanleveren van gegevens aan TKP Pensioen en het betalen van de O&O-premie voor 2021. De informatie die je vanuit de salarisadministratie aanlevert, moet vanaf 2021 naar TKP Pensioen worden gestuurd. Dat wordt geregeld door de software-leveranciers en daar hoef je dus niets voor te doen.

Wanneer ontvang je meer informatie?
In februari 2021 ontvang je van het O&O-fonds informatie over de overgang naar TKP Pensioen en je inloggegevens.


Het sociaal fonds kappers

wat doet het fonds?

De door het Sociaal Fonds Kappers ontvangen premie wordt door sociale partners ingezet voor projecten die ten goede komen aan de gehele kappersbranche.

In de cao voor het Sociaal Fonds Kappers ligt vast welke activiteiten gefinancierd kunnen worden. De premies worden vaak ingezet voor het financieren van verschillende onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook voor een campagne voor gezond en veilig werken (arbo), het verbeteren van onderwijs, ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen (wat moet een gediplomeerde kapper met 4 à 5 jaar werkervaring weten en kunnen), landelijke wedstrijden voor leerlingen, onderzoek naar een mogelijke meestertitel en voorlichting en promotie van het kappersonderwijs.

Definitieve factuur O&O-premie 2020

Werkgevers kunnen tot en met 31 januari 2021 de loonsomgegevens over het jaar 2020 doorgeven. Op basis van de aangeleverde loonsomgegevens wordt de definitieve factuur over 2020 opgesteld.

 

Het sociaal fonds kappers

voor al jouw vragen

Op de pagina veel gestelde vragen staan de meest gestelde vragen en antwoorden.
Algemeen – Vragen over de premie – Vragen over de factuur – Vragen over de betaling – Overige vragen

Het sociaal fonds kappers

in contact komen

Mocht je niet voldoende antwoord op je vraag hebben gevonden of heb je een afwijkende vraag,
dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.
Hieronder vind je de belangrijkste contact informatie voor het Sociaal Fonds Kappers.

Postadres:

Computerweg 11
3542 DP UTRECHT

Vragen over premie inning:

T 050-582 98 40
E werkgever@sociaalfondskappers.nl

Overige vragen secretariaat:

T 030-607 10 88
E info@sociaalfondskappersbedrijf.nl

Het sociaal fonds kappers

formulieren voor werkgevers

Hier vind je verschillende formulieren voor aanmelding, wijziging gegevens en stoppen als werkgever. Maak je gebruik van UPA (Uniform Pensioen Aangifte)? Dan hoef je geen gebruik te maken van deze formulieren.

Het sociaal fonds kappers

links