Het sociaal fonds kappers

Veel gestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Algemeen

Met welke vragen kan ik naar AGH, TKP en wat doet het secretariaat van het Sociaal Fonds Kappers?

Vanaf 1 januari 2021 heeft TKP Pensioen de inning van de O&O-premie in opdracht van het bestuur van het Sociaal Fonds Kappers overgenomen van AGH. AGH verricht nu nog werkzaamheden m.b.t. de O&O-premie over het jaar 2020. Loonsomgegevens over 2020 moeten vóór 1 februari 2021 bij AGH worden aangeleverd. De definitieve factuur over 2020 wordt ook nog door AGH gedaan.
Vanaf 2021 int TKP Pensioen uit Groningen de O&O-premie. TKP Pensioen int de O&O-premie per kwartaal op basis van de werkelijke lonen die uitbetaald zijn door werkgevers.
Alle werkgevers in de kappersbranche betalen O&O-premie aan het Sociaal Fonds Kappers. De O&O-premie wordt berekend over de loonsom van de werknemers binnen de kappersbranche. Vanaf januari 2018 heeft het Ministerie van SZW de regeling (cao voor het Sociaal Fonds Kappers) algemeen verbindend verklaard en zijn alle werkgevers in de kappersbranche verplicht O&O-premie te betalen.
Alle vragen over de facturatie van de O&O-premie, inning van de premie of andere premie gerelateerde vragen kunt u aan TKP voorleggen.
TKP is bereikbaar op telefoonnummer: 050 – 58 298 40

Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden (met uitzondering van inning O&O-premie) ondersteund door het secretariaat. Voor vragen, met uitzondering van vragen over de premie-inning, kun je contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat van het Sociaal Fonds Kappers is bereikbaar op telefoonnummer: 030 – 6071088

O&O-premie 2018/2019

Door de sluiting van de kapsalons om verdere verspreiding van Corona te voorkomen, heeft het O&O-bestuur in december 2020 besloten om herinneringen en aanmaningen met betrekking tot nog niet ontvangen O&O-premie over 2018 en 2019 voorlopig op te schorten. Het bestuur begrijpt dat deze periode voor werkgevers/ondernemers zeer zwaar en uiterst ingewikkeld is.
Vragen? Neem contact op met het Sociaal Fonds Kappers via werkgever@sociaalfondskappers.nl of TKP 050 – 58 298 40.

Vragen over de premie

Ben ik verplicht om deze premie te betalen?

Ja, vanaf januari 2018 zijn alle werkgevers in de Kappersbranche (lid of geen lid van de ANKO) verplicht om de Sociaal Fonds Kappers-premie (O&O-premie) te betalen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de regeling, per 1 januari 2018, algemeen verbindend verklaard.

Hoe hoog is de O&O-premie en kan ik een deel van de premie inhouden op het loon van mijn werknemers?

Ja. De totale O&O-premie die je als werkgever afdraagt, is vastgesteld op 0,6% (voor 2024). Hiervan mag je de helft (0,3%) inhouden op het loon van je medewerkers.

Voor welke werknemers ben ik premieplichtig?

Iedere medewerker in loondienst is premieplichtig, met uitzondering van de medewerker waarvoor geen premies sociale verzekeringen betaald worden.

Stagiairs die de BOL-leerweg volgen, zijn niet premieplichtig. BBL-leerlingen hebben een arbeidsovereenkomst en daarvoor geldt de premieplicht wel.

 

BBL

Een BBL-leerling heeft een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Over het loon dient door de werkgever Sociaal Fonds Kappers premie afgedragen te worden.

BOL

Een BOL-leerling heeft geen arbeidsovereenkomst. Over de stagevergoeding wordt geen premie afgedragen. Echter, soms hebben BOL-leerlingen voor de zaterdag wel een arbeidsovereenkomst. Voor die dag dat zij dan werken, moet wel Sociaal Fonds Kappers-premie afgedragen worden. Zij zijn op die dag namelijk werknemer.

Vragen over de betaling

Ik wil graag een betalingsregeling afspreken

Kun je niet aan de betaaltermijn voldoen en wil je hierover graag een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een e-mailbericht met een onderbouwd voorstel naar werkgever@sociaalfondskappers.nl.
In dit voorstel zien wij graag de gewenste betaaltermijnen en bedragen vermeld. De financiële afdeling zal het voorstel in behandeling nemen en na beoordeling een reactie hierop geven.

Overige vragen

Hoe kan ik de juiste loonsom doorgeven?

Er zijn 2 manieren om de loonsom aan ons door te geven:

  • Uniforme Pensioen Aangifte (UPA): De UPA zit standaard in het salarispakket waar jullie (of jullie boekhouder) mee werken. Periodiek ontvangt TKP dan de loonopgave.
  • Werkgeversportaal: Werkgevers die geen gegevens via UPA aanleveren, worden verzocht dit via het werkgeversportaal aan te leveren.
Ik heb nu geen personeel, maar misschien in de toekomst wel. Hoe ga ik daarmee om?

Ook als je nog geen personeel hebt op dit moment, kun je je wel aanmelden bij het Sociaal Fonds Kappers. In de toekomst hoef je dan alleen nog maar een loonsom en het aantal werknemers door te geven. Kijk op de website Pensioenfonds Kappers om je aan te melden of stuur je vraag naar werkgever@sociaalfondskappers.nl.

 

 

Mijn salon gaat sluiten, wat moet ik doen?

Gaat jouw salon sluiten? Bij beëindiging van de kapsalon krijgen wij deze mutatie automatisch door via de Kamer van Koophandel, heeft u er toch nog een vraag over stel deze via werkgever@sociaalfondskappers.nl.