Het sociaal fonds kappers

Veel gestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Algemeen

Met welke vragen kan ik naar AGH, TKP en wat doet het secretariaat van het Sociaal Fonds Kappers?

AGH (Administratie Groep Holland) verzorgt de inning van de O&O-premie van het Sociaal Fonds Kappers tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 neemt TKP de inning van de O&O-premie van het Sociaal Fonds Kappers over. Alle werkgevers in de kappersbranche betalen O&O-premie aan het Sociaal Fonds Kappers. De O&O-premie wordt berekend over de loonsom van de werknemers binnen de kappersbranche. Vanaf januari 2018 heeft het Ministerie van SZW de regeling (cao voor het Sociaal Fonds Kappers) algemeen verbindend verklaard en zijn alle werkgevers in de kappersbranche verplicht O&O-premie te betalen.
Alle vragen over de facturatie van de O&O-premie, inning van de premie of andere premie gerelateerde vragen kunt u aan AGH voorleggen.
AGH is bereikbaar op telefoonnummer: 088 – 1198045
Later dit jaar treft u op onze website verdere informatie en contactgegevens aan van TKP.

Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden (met uitzondering van inning O&O-premie) ondersteund door het secretariaat. Voor vragen, met uitzondering van vragen over de premie-inning, kun je contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat van het Sociaal Fonds Kappers is bereikbaar op telefoonnummer: 030 – 6071088

O&O-premie 2018/2019

Door de Corona-crisis heeft het O&O-bestuur de betaling van de O&O-premie meerdere keren uitgesteld. Rond 1 juli hebben werkgevers het dringende verzoek ontvangen de niet betaalde premie over 2018 en/of 2019 voor 1 augustus 2020 te voldoen. Heel veel werkgevers hebben daar gehoor aangegeven. De werkgevers die de O&O-premie 2018/2019 nog niet of niet volledig hebben betaald, ontvangen deze week een herinnering van het O&O-fonds met het verzoek de O&O-premie z.s.m. te betalen. Gebeurt dat niet op tijd dan volgen aanmaningen en wordt de vordering uiteindelijk uit handen gegeven aan een incassobureau. Dit levert voor werkgevers extra kosten op. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de O&O-premie te betalen. Vragen? Neem contact op met het Sociaal Fonds Kappers via sfkappers@agh.nl of AGH 088 – 1198 045.

Vragen over de premie

Ben ik verplicht om deze premie te betalen?

Ja, vanaf januari 2018 zijn alle werkgevers in de Kappersbranche (lid of geen lid van de ANKO) verplicht om de Sociaal Fonds Kappers-premie te betalen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de regeling, per 1 januari 2018, algemeen verbindend verklaard.

Hoe hoog is de O&O-premie en kan ik een deel van de premie inhouden op het loon van mijn werknemers?

Ja. De totale O&O-premie die je als werkgever afdraagt, is vastgesteld op 0,6% (voor 2020). Hiervan mag je de helft (0,3%) inhouden op het loon van je medewerkers.

Voor welke werknemers ben ik premieplichtig?

Iedere medewerker in loondienst is premieplichtig, met uitzondering van de medewerker waarvoor geen premies sociale verzekeringen betaald worden.

Stagiairs die de BOL-leerweg volgen, zijn niet premieplichtig. BBL-leerlingen hebben een arbeidsovereenkomst en daarvoor geldt de premieplicht wel.

 

BBL

Een BBL-leerling heeft een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Over het loon dient door de werkgever Sociaal Fonds Kappers premie afgedragen te worden.

BOL

Een BOL-leerling heeft geen arbeidsovereenkomst. Over de stagevergoeding wordt geen premie afgedragen. Echter, soms hebben BOL-leerlingen voor de zaterdag wel een arbeidsovereenkomst. Voor die dag dat zij dan werken, moet wel Sociaal Fonds Kappers-premie afgedragen worden. Zij zijn op die dag namelijk werknemer.

Vragen over de betaling

Ik wil graag een betalingsregeling afspreken

Kun je niet aan de betaaltermijn voldoen en wil je hierover graag een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een e-mailbericht met een onderbouwd voorstel naar financieel@agh.nl.
In dit voorstel zien wij graag de gewenste betaaltermijnen en bedragen vermeld. De financiële afdeling zal het voorstel in behandeling nemen en na beoordeling een reactie hierop geven.

Overige vragen

Hoe kan ik de juiste loonsom doorgeven?

Er zijn 2 manieren om de loonsom aan ons door te geven:

  • Uniforme Pensioen Aangifte (UPA): De UPA zit standaard in het salarispakket waar jullie (of jullie boekhouder) mee werken. Periodiek ontvangt AGH dan de loonopgave.
  • Werkgeversportaal: Hierop kunnen de werkgevers de loonsom doorgeven aan AGH. Het werkgeversportaal is alleen beschikbaar als je niet via UPA aanlevert.
Ik heb nu geen personeel, maar misschien in de toekomst wel. Hoe ga ik daarmee om?

Ook als je nog geen personeel hebt op dit moment, kun je je wel aanmelden bij het Sociaal Fonds Kappers. In de toekomst hoef je dan alleen nog maar een loonsom en het aantal werknemers door te geven. Gebruik het formulier “Aanmeldingsformulier nieuwe werkgever” om je aan te melden en stuur dit formulier in via sfkappers@agh.nl.

 

 

Mijn salon gaat sluiten, wat moet ik doen?

Gaat jouw salon sluiten? Geef dit dan aan ons door via het formulier “U stopt uw registratie als werkgever” en stuur dit formulier in via sfkappers@agh.nl.